Tõrvajõe vattenfall

Tõrvajõe vattenfall ligger i byb Tõrvajõe som ligger i direkt närhet till Tallinn-Narva landsväg.

Vattenfallet får sin näring från ån Tõrvajõgi. Ån Tõrvajõgi har flera små vallar: huvudvall med höjd upp till 2,5 m och tre mindre vallar upp till 0,5 m. Tõrvajõe vattenfalls vallar är under naturskydd. Vattenfallet har inte tillräckligt vatten under torra perioder. Under våren och stora regnar har vattenfallet mest vatten.

Ån Tõrvajõgi rinner i Tõrvajõe kanjon efter vattenfallet, tills den utgår till en lågmark.

Tõrvajõe vattenfall ligger i byb Tõrvajõe som ligger i direkt närhet till Tallinn-Narva landsväg.

Vattenfallet får sin näring från ån Tõrvajõgi. Ån Tõrvajõgi har flera små vallar: huvudvall med höjd upp till 2,5 m och tre mindre vallar upp t

Egenskaper och utrustning