Tulivee spritsmuggelmuseum och konsertcenter

Tulivee centers museum som ligger på Liimala strand berättar historien om det omfattande spritsmugglet som ägde rum på Estlands och Finlands kust under 1920-1930-talet och uppvisar Estlands största kollektion av originalföremål anknutna till spritsmuggel. Muséet består av museibyggnaden, det 15 meter höga utsiktstornet och utomhusscenen. I andra vingen av huset finns ett hotell där varje rum berättar en historia om en dåtida "spritsmuggel-kung".

Man kan bekanta med spritsmuggel både på egen hand och med hjälp av en guide. Tulivee spritsmuggelmuseum och konsertcenter vann år 2019 titeln för Årets Träbyggnad.

Tulivee centers museum som ligger på Liimala strand berättar historien om det omfattande spritsmugglet som ägde rum på Estlands och Finlands kust under 1920-1930-talet och uppvisar Estlands största kollektion av originalföremål anknu

Egenskaper och utrustning