Väinamere Uisk

Båttypen uisk var i området kring Väinameri en symbol för ön Moon nästintill under 1000 års tid. Båtens ursprungliga benämning var huisk som betydde orm. Det ordet användes även för vikingaskepp från Ösel som anföll områden i Rigas biskopsstift och användes för plundringståg i Norden. Huisk är förmodligen en av Estlands äldsta segelbåtstyper. Återuppbyggnaden av ett sådant forntida skepp startades i Koguva hamn år 2009. Projektet kommer att resultera i en traditionell uisk-segelbåt med en total längd på 15 meter och bredd på 5,2 m.

Båttypen uisk var i området kring Väinameri en symbol för ön Moon nästintill under 1000 års tid. Båtens ursprungliga benämning var huisk som betydde orm. Det ordet användes även för vikingaskepp från Ösel som anföll områden i Rigas biskopsstift oc

Egenskaper och utrustning