Viidemäe naturstig

Stigens längd är 1,5 km. Man kan se Öselns strandbrantar och skogens olika sammansättningar. Start på p-platsen av Viidumäe naturskyddsområde.

Egenskaper och utrustning