Arkitekturpromenad i Tartu

Tartu är känd som en stad med klassicistisk arkitektur och just därför att de flesta av gamla stadens byggnader är i klassicistisk och i senare neoklassicistisk stil. Sällan kan man hitta byggnader i Tartu som är byggda tidigare än sista kvartalet av 1700-talet, eftersom staden har förstörts flera gånger av både bränder och plundringar.

Tiden har gått vidare och även byggkonsten har förändrats och därför kan du beundra stiliga exempel från medeltiden tills dagens moderna arkitektur när du promenerar genom innerstaden.

Tartu är känd som en stad med klassicistisk arkitektur och just därför att de flesta av gamla stadens byggnader är i klassicistisk och i senare neoklassicistisk stil. Sällan kan man hitta byggnader i Tartu som är byggda tidigare än sista kvartalet

Sevärdheter på rutten
Egenskaper och utrustning