Isvägar – varumärket för en riktig estnisk vinter

Källa: Visit Estonia

Isvägar – varumärket för en riktig estnisk vinter

Text: Anneli Haabu, MTÜ Lääne-Eesti Turism
Text: Allan Kasesalu, Estlands vägverk

När samtliga isvägar i Estland öppnar under en riktig vargavinter med tjock is, så kan deras totala längd överskrida 80 kilometer. Det finns sju officiella isvägar i Estland: mellan ön Dagö (Hiiumaa) och fastlandet (cirka 25 kilometer), mellan öarna Ösel (Saaremaa) och Dagö (cirka 15 kilometer), mellan ön Moon (Muhu) och fastlandet (cirka 10 kilometer), mellan ön Ormsö (Vormsi) och fastlandet (cirka 12 kilometer), mellan ön Kynö (Kihnu) och fastlandet (cirka 15 kilometer), mellan orten Laaksaare och ön Piirissaar (8 kilometer), samt den tre kilometer långa isvägen mellan Hapsal (Haapsalu) och halvön Nuckö (Noarootsi). 

Syftet med isvägar är givetvis att göra livet lättare för lokala invånare, inte att erbjuda någon turistattraktion. Men något som är vardagligt för ester kan kännas överraskande, spännande, häpnadsväckande eller rent av otroligt för en gäst från någon annan kultur. Att färdas på isvägar i Estland är en reseupplevelse du sent kommer att glömma.

Isväg i Estland

Gör dig redo för ett äventyr!

Bild: Visit Estonia

Populära isvägar i Estland

  • Hapsal – halvön Nuckö: en kortare isväg där du får möjlighet att utforska både Hapsal och halvön Nuckö.
  • Rohuküla – Ormsö: en avancerad isväg från fastlandet till ön Ormsö.
  • Rohuküla – Dagö: en isväg för dig som söker rejäla upplevelser. Detta är Estlands, och Europas, längsta isväg på cirka 25 kilometer. Isvägen börjar på fastlandet och slutar på Dagö, vid hamnen i Heltermaa.
  • Ösel – Dagö: ett snabbt sätt att resa mellan Estlands största ö och näst största ö.
  • KynöMunalaiu: en 15 kilometer lång isväg mellan hamnen Munalaiu på fastlandet och ön Kynö. Kynös traditionella kultur tillhör UNESCOs lista över immateriella kulturarv. 

Rekord

Den längsta kända isvägen från Estland löpte år 1323 mellan Ösel och Lübeck. Den längsta isvägen i Estland, och i hela Europa, går mellan Rohuküla på fastlandet och orten Heltermaa på ön Dagö. Isvägen är cirka 24–27 kilometer lång (vägens längd varierar beroende på isförhållanden). Det största antalet bilar körde på isvägen mellan Hapsal och halvön Nuckö år 2013 då den var öppen i 77 dagar och användes av totalt 19 979 fordon. Det enda året då alla isvägar var öppna samtidigt var år 2011, och då användes isvägarna av totalt 55 663 fordon. Isvägen mellan Hapsal och halvön Nuckö har den högsta effektivitetsfaktorn om man tar hänsyn till resans längd, eftersom den förkortar ordinarie sträcka med cirka 19 kilometer.

Isvägen till halvön Nuckö.

Bild: Urmas Lauri, Visit Estonia

Säkerhet

Isvägarna är endast öppna för trafik i dagsljus. Rekommenderad körhastighet är antingen högst 25 kilometer i timmen, eller 40-70 kilometer i timmen. Vid hastigheter mellan 25 och 40 kilometer i timmen kan fordon orsaka resonansvågor som bidrar till sprickbildning i isen. När du kör längs en isväg bör du köra utan fastspänt säkerhetsbälte och se till att bildörrarna öppnas lätt. Du får aldrig stanna bilen på en isväg. Nybildad is anses starkast. Stark is bär en människa när den är 5–8 centimeter tjock, för en isväg ska istjockleken vara minst 20 centimeter. I så fall kan den trafikeras av fordon med totalvikt på högst 2,5 ton. På en isväg ska du hålla minst 250 meters avstånd för att undvika för stor belastning på isen och eventuella krockar bakifrån. Inga svårare trafikolyckor har inträffat på Estlands officiella isvägar.

Uppdaterad senast: 03.01.2023

Tema: Öar, Aktiviteter och Äventyr, Natur, flora och fauna