Isvägar - varumärket för en riktig estnisk vinter

Källa: Visit Estonia

Isvägar - varumärket för en riktig estnisk vinter

Text: Anneli Haabu, MTÜ Lääne-Eesti Turism
Text: Allan Kasesalu, Estlands vägverk

När samtliga isvägar i Estland kan öppnas på en rejält kall vinter med tjock is så kan deras totala längd överskrida 80 kilometer. Det finns 7 officiella isvägar i Estland: mellan ön Hiiumaa (sv. Dagö) och fastlandet (ca 25 km), mellan öarna Hiiumaa och Saaremaa (Ösel) (ca 15 km), mellan Muhu ö (Moon) och fastlandet (ca 10 km), mellan Vormsi ö (Ormsö) och fastlandet (ca 12 km), mellan Kihnu ö (Kynö) och fastlandet (ca 15 km), mellan Haapsalu (Hapsal) och Noarootsi (Nuckö) (ca 3 km) samt mellan Laaksaare och Piirissaare (8 km).

Syftet med isvägar är givetvis att göra livet lättare för lokala invånare, inte att erbjuda någon turistattraktion. Men något som är vardagligt för ester kan kännas överraskande, spännande, häpnadsväckande eller rent av otroligt för en gäst från någon annan kultur. Och isvägar är en reseupplevelse som man sällan glömmer.

  • Haapsalu - Noarootsi isväg ger en bra möjlighet att prova hur det känns att köra på is och att upptäcka Noarootsihalvön.
  • Rohuküla - Vormsi isväg är för avancerade, så att säga. Vägen leder vintertid till ön Vormsi.
  • Hiiumaa isväg är för dem som söker rejäla upplevelser och är beredda att ta en längre tur – den 25 km långa isvägen är en upplevelse för sig! Det är Europas längsta isväg.
  • Saaremaa - Hiiumaa isväg – ett snabbt sätt att komma från Estlands största ö till den näst största.
  • Kihnu isväg är också för avancerade (närmare 15 km) och leder till ön Kihnu som är med i UNESCOs lista över världsarv.

Rekord

Den längsta kända isvägen från Estland löpte 1323 mellan ön Saaremaa och Lübeck. Den längsta isvägen i dagens Europa löper mellan Rohuküla på Estlands fastland och Heltermaa på ön Hiiumaa (24–27 km, beroende på aktuella isförhållanden och den exakta rutten).

Det största antalet bilar körde på Haapsalu–Noarootsi isväg 2013 då den var öppen i 77 dagar och användes av totalt 19 979 fordon. Det enda året då alla sex isvägar var öppna samtidigt var 2011 och då användes isvägarna av totalt 55 663 fordon.

Med hänsyn till avståndet är den kortaste isvägen mellan Haapsalu och Noarootsi den mest ekonomiska: den förkortar resan med ca 10 gånger.

Isvägen till Noarootsi

Foto: Urmas Lauri, Visit Estonia

Säkerhet

Isvägar är endast öppna för trafik i dagsljus. Rekommenderad körhastighet är antingen högst 25 km/h eller 40-70 km/h. Vid hastigheter mellan 25 och 40 km/h kan fordon orsaka resonansvågor som bidrar till sprickbildning i isen.

Isvägar är de enda vägarna där man bör köra utan säkerhetsbältet på. Se till att bildörrarna öppnas lätt. Man får aldrig stanna bilen på en isväg.

Nybildad is anses starkast. Stark is bär en människa när den är 5–8 cm tjock, för en isväg ska istjockleken vara minst 20 cm. I så fall kan den trafikeras av fordon med totalvikt på högst 2,5 ton.

På en isväg ska man hålla minst 250 m avstånd till framförvarande fordon för att undvika för stor belastning på isen och eventuella krockar bakifrån. Inga svårare trafikolyckor eller sjunkningar har hänt på Estlands officiella isvägar.

Uppdaterad senast: 16.11.2020

Tema: Öar, Aktiviteter och Äventyr, Natur och flora och Fauna