Tartu – Europeisk Kulturhuvudstad år 2024

Källa: Mana Kaasik

Tartu – Europeisk Kulturhuvudstad år 2024

En av de tre europeiska kulturhuvudstäderna år 2024 är Estlands andra största stad, Tartu. Segern kom efter en hård kamp med Narva, som är Estlands till storleken tredje största stad.
 Varje est har en relation med Tartu. Många har studerat vid Tartu universitet och stadens museer, utställningar och dess historiska teater har genom åren lockat en bred publik. Tartu har oerhört mycket att erbjuda särskilt på det kulturella området och man talar om den speciella Tartu-andan som inte lämnar någon oberörd.

Välkommen till Tartu i södra Estland

Tartu är en kreativ och livlig universitetsstad. 

Bild: Tarmo Haud, Visit Estonia

Bekanta dig med Tartu

Staden Tartu i det historiska Livland, i sydöstra Estland, som fram till Estlands självständighet år 1918 hette Dorpat grundades år 1030 av storfursten Jaroslav I. År 1224 erövrades Dorpat av en tysk och blev biskopssäte för Svärdsriddarorden. Dorpat kom också att ingå i Hansaförbundet.
 År 1558 intogs staden av ryssarna, därefter växlade makten flera gånger under de kommande århundradena mellan Polen och Sverige för att år 1625 genom Gustav II Adolf få ett svenskt styre som varade i nästan 80 år.

Gustav den II Adolf grundade stadens hovrätt år 1630. Fyra månader innan han dog vid slaget i Lützen år 1632 invigde han stadens universitet. Det etablerades ett utbyte mellan Tartu och svenska universitet och i dag finns en skandinavisk fakultet med utbildning i nordiska språk med stöd från nordiska länder, numera dock endast med finansiella medel från Sverige.
 År 1704 erövrade ryske Tsar Peter staden och den 28 juni år 1709 besegrades Karl den tolfte i slaget vid Poltava och därmed inleddes slutet på den svenska stormaktstiden (1611–1718).
 I Dorpat decimerades dess dåtida befolkning om cirka 8000 till hälften. I dag har staden drygt hundratusen invånare.

Rådhustorget

Rådhustorget i Tartu är ett trapetsformat centraltorg omgivet av byggnader i klassicistisk stil.

Bild: Riina Varol, Visit Estonia

Tartu är vänort till Uppsala och här finns också Uppsalahuset, som är en symbol för samarbete mellan de båda städerna. Det finns gamla kulturbyggnader som härstammar från Tartus återuppbyggnad efter den stora branden år 1775. I stadskärnan kan du se många hus i klassicistisk arkitektur och flera kvarter av friliggande villor i funkisstil. En av dessa villor är ritat av den då unga finska arkitekten Alvar Aalto som sedermera kom att bli världsberömd. Just dessa kvarter kallas "professorsstaden" vilket säger något om dess dåtida invånare av akademiker. Tartu är dessutom en stad i UNESCOs kreativa stadsnätverk (UNESCO Creative Cities) och har titeln internationell litteraturstad.

Soppstaden är ett område i Tartu, med trävillor i traditionellt estniskt utförande och med gator som fått rotfruktsnamn. Dessa kvarter skyddas i dag av en aktiv miljörörelse som vill värna om den unika bebyggelsen från alltför långtgående förändring. Det hippaste området i staden är Apparaatfabrikens gamla byggnader som är ett måste för alla kreativa besökare
. År 1869 betraktas som ett viktigt årtal för den självständiga estniska nationen och dess kultur – i Tartu påbörjades nämligen traditionen med sångfestivaler och här grundades den första professionella teatern Vanemuine år 1870. Tartu har också haft stor betydelse för tidningspressen och utgivningen av estnisk litteratur. Än i dag spelar Tartu en viktig roll i hela Estlands kulturella liv. I staden finns många mötesplatser för stadsbefolkningen och studenter att mingla och utbyta tankar och erfarenheter. På café Werner sitter historien i väggarna.

Estlands Nationalmuseum

Här får du verkligen bekanta dig med Estlands kultur och historia.

Bild: ERM - BTH Studio

Kulturhuvudstadsprogrammet

Under året 2024 beräknas hundratals evenemang arrangeras både i Tartu och dess omgivningar. Kulturhuvudstadsprojektet som startade år 1985 har sedan dess årligen utsett städer i Europa med syfte att dessa ska få möjlighet att visa upp och utveckla sitt kulturliv. Den första delen av programmet för kulturhuvudstadsåret i Tartu är nu offentligt, och programmet är både kreativt och spännande. Programmet är indelat i tre områden: Tartu with Earth (Tartu med jorden), Tartu With Humanity (Tartu med mänskligheten) och Tartu With Europe (Tartu med Europa).

  • Inom området Tartu With Earth kommer du kunna delta i flera intressanta workshops, utställningar och evenemang kopplade till frågor kring utveckling av staden, stadsmiljön, besöksnäring, kultur och hållbarhet.
  • Inom området Tartu With Humanity kan du ta del av spännande konstutställningar, konserter, musikinstallationer och olika kulturprojekt.
  • Området Tartu With Europe bjuder på allt från teaterföreställning, dokumentärer och olika former av framträdanden. Samhällsfrågor är ett genomgående tema i aktiviteterna som erbjuds i Tartu With Humanity.

Ta del av programmet och utforska de spännande programpunkterna under kulturhuvudstadsåret här. Programmet uppdateras löpande.

Uppdaterad senast: 04.12.2022

Tema: Södra Estland, Historia och Kultur, Aktiviteter och Äventyr, Evenemang