Presentation av resan för den naturintresserade

Estlands natur är liksom dess historia unik och full av kontraster: till att börja med omväxlande landskap tillsammans med våtmarker, kullar, insjöar, floder, skogar och hagar vartill kommer de olika årstiderna med sina fördelar och nackdelar.

Landet har kalkstensklippor och stup, stenblock och grottor, vattenfall och hällmarker samt en färgrik och varierande flora och fauna. Nationalparker och reservat där natur och kultur har sammanflätats väntar på att upptäckas.

Estlands natur är liksom dess historia unik och full av kontraster: till att börja med omväxlande landskap tillsammans med våtmarker, kullar, insjöar, floder, skogar och hagar vartill kommer de olika årstiderna med sina fördelar och nackdelar.

Sevärdheter på rutten
Egenskaper och utrustning