Estniska sång- och dansfestivalen 2019

Källa: Lembit Michelson, Visit Estonia

Estniska sång- och dansfestivalen 2019

2019 firar Estland sångfestivalens 150-årsjubileum. Den första sångfestivalen i Estland hölls 1869. I sommar firas sångfestivalen för 27:e gången och dansfestivalen för 20:e gången.

Den estniska sångfestivalen är en tradition, som till och med finns upptagen bland UNESCO:s  skatter och går tillbaka till år 1869. I närmare 150 år har sångfestivalen haft en stor betydelse på utvecklingen avseende estnisk identitet och politik. Traditionen har berikat det estniska språket och kulturen. Mer än en gång har detta uppmuntrat den estniska befolkningen att kämpa mot ockupationsmakterna för att uppnå den efterlängtade friheten och självbestämmandet.


Sång- och dansfestivalen äger rum den 4–7 juli 2019

Sommarens festivaltitel Mitt fosterland är min kärlek (Mu isamaa on minu arm) är en vers ur en sång med samma namn, som genom åren har blivit sångfestivalens hymn. Sångtexten skrevs av Lydia Koidula och offentliggjordes på den första sångfestivalen. Sångfestivalen för med sig viktiga värden, bland annat bevarandet av kulturen och traditionerna samt estländarnas kärlek till sitt fosterland.

Firandet börjar med en högtidsparad den 6 juli klockan 13.00, som går från Frihetstorget (Vabaduse väljak) i Tallinns centrum till ingången till den öppna utomhusarenan, där Tallinns sångfestival firas. Paradsträckan är fem kilometer lång och vägarna i Tallinns centrum och runt sångfestivalens arena är stängda för fordonstrafik under paraden. Alla deltagare på sång- och dansfestivalen går med i paraden och är uppdelade efter land. Alla som vill, kan se paraden helt gratis längs vägen.

Den 27:e sångfestivalens högtidliga öppningskonsert med titeln Till läraren, äger rum den 6 juli kl. 19.00. Konserten börjar med en öppningsceremoni, där festivalfacklan tänds i tornet och estniska republikens president håller tal. Utvalda körer uppträder med körsång och orkestermusik kommer att spelas på hög konstnärlig nivå. Detta är sammanflätat med ett program, som har arrangerats av olika skolor, där estniska kompositörer tar plats. Konserten som pågår i ca tre timmar, ger en översikt över estnisk musikhistoria under de 150 åren och avslutas med körernas och publikens gemensamma allsång. Konserten kommer att hållas på sångfestivalens utomhusarena. I händelse av regn, ombeds publiken att ta med sig regnkläder, eftersom paraplyer inte är tillåtna på arenan på grund av skymd sikt för publiken. Man kommer in på konserten genom att betala en inträdesbiljett eller genom en inbjudan.

Sångfestivalen äger rum på Tallinns sångfestivalsarena den 7 juli klockan 14.00. Olika slags körer kommer att finnas på scen (barnkörer, gosskörer, blandade körer, orkestrar m.m.). Konserten pågår i ca sex timmar och hålls på sångfestivalens utomhusarena. I händelse av regn, ombeds publiken att ta med sig regnkläder, eftersom paraplyer inte är tillåtna på arenan på grund av skymd sikt för publiken. Man kommer in på konserten genom att betala en inträdesbiljett eller genom en inbjudan.

2019 är ett år då sång- och dansfestivalen firas. Under hela året hålls olika evenemang med körmusik och folkdans. Information om sång- och dansfestivalen ser du på webbsidan www.laulupidu.ee.


Delta i firandet! Sprid det och köp dina biljetter nu!

Uppdaterad senast: 17.09.2020

Tema: Tallinn, Historia och Kultur