Många naturkameror i den estniska vildmarken

Källa: Sven Zacek

Många naturkameror i den estniska vildmarken

För naturälskare är varje säsong spännande. Om senhöst och vinter ändå innebär att besöken i naturen minskar något, så kan naturintresset kanske ändå i någon mån tillfredsställas genom att följa någon av de många naturkamerorna som har utplacerats i den estniska naturen. Genom sin orörda natur är Estland ett givet resmål för en naturälskare.


Varje säsong i naturen äger sin egen skönhet som är värd att avnjuta på plats. Naturligtvis spelar vädret en roll för hur lockande det kan vara att bege sig ut i naturen. Vid fint sommarväder behöver förberedelserna kanske inte vara så stora medan ankomsten av höstregn och vinterfrost kräver större entreprenörsanda för att ta sig ut. Vill man hålla sig hemma och ändå blicka in i de djupa skogarna, njuta tystnaden över en myrmark, se ett örnbo i en hög tall eller kanske till och med ta del av livet under vattenytan behöver man bara ta fram sin dator och via internet koppla upp sig till någon naturkamera .

Genom naturkamerorna kommer man djuren nära, även sådana som man annars aldrig skulle träffa på.

Foto: Maksim Nikiforov

Kameror som hängs upp i träd, ofta i närheten av matningsplatser, hjälper dig att upptäcka fåglar och andra djur i deras naturliga livsmiljö. Även fiskar kan ses via utplacerade undervattenskameror. Sedan 2007 filmar naturkamerorna live från estnisk natur. Detta involverar samarbete mellan många partners och tar lång tid att planera och förbereda, vissa projekt kan ta år.

Naturkameror placeras oftast på platser som är svåra för människor att komma åt. De används för att inventera vilt på området. Man kan se i vilket skick djuren är och hur de ser ut. Kamerorna har en censor som känner då något rör sig, och knäpper då av en bild. Kamerorna kan till och med ta bilder i mörkret.
Detta ger en möjlighet att observera djurens normala beteende utan att störa dem. Naturkamerorna övervakar olika djur- och fågelarter under olika tider på året.

En harmonisk situation, svår att fånga på bild utan naturkamera

Foto: Eric Ashby

Bilder från estniska naturkameror övervakas via webben i cirka 160 länder runt om i världen. Följarna inkluderar naturälskare såväl som proffs och forskare. Bilderna bidrar till att ge viktig information om olika djurarter. Men det är också möjligt att upptäcka nya arter, se mångfalden i naturen och ekosystemen och studera arternas överflöd.
Naturkameror ger många människor möjlighet att uppleva skogsliv och erbjuder också en modern form att bekanta sig med naturen.
Webbkamerorna hittas via EENeti och Looduskalender 

OBS! Många kameror använder solceller och fungerar kanske inte hela tiden.

Uppdaterad senast: 30.09.2019
Inspiration