Källa: Jarek Jõepera

Soomaa nationalpark

Soomaa Nationalpark är ett i landkretsar Pärnumaa och Viljandimaa liggande område, rikt på myrar och sumpmarker. Besökare känner bäst den s.k. femte årstiden i Soomaa, dvs. högvattenflödet, när alla lägre skogar, vägar och även gårdar är överflödade och det enda trafikmedlet är båten.

Om du kommer till Soomaa från Pärnu, ta en stopp i hemlighetsfullt Tori helvete. Det lönar sig att göra en stopp också i den historiska byn Riisa. Här börjar Riisa stigen, som ägnar sig för såväl rullstol som barnvagn.

I Soomaa kan du gå till fots, ta kanoten eller speciella för sumpmarker ägnade redskapen (räätsad). Här kan du också observera hur bävers liv fungerar. Det är bra att veta, att Bäverstigen som börjar vid  Soomaa Nationalparkens besökarcentrum ägnar sig bra också för rullstol och barnvagn.

I Soomaa, som kallas också Estlands urskogens huvudstad, finns det fem stora myrar.  På svängande floders ständer har undermarkens traditionella användningen bildats artrika övervattnade mader och lovängar. Tack vare dessa stora oantastbara områden hör Soomaa till Europas urskogars nätverk. 

Soomaa gäller som en fristad för stora och lilla djur. I skogar finns det älgar, rådjur, vildsvin, lodjur, vargar och björnar, vattniga landskap gestaltas av bävrar. 

Från fåglar finns det här skogsripa och kongsörn, på myrars randområden kan man hitta tjäders lekplatser och på våren hör man där tjäders kuttrande. I fuktiga skogar finns det många hackspettar och ugglor. Ängar gäller som hemmet för morkullor, dubbelbeckasiner och kornknarrar.  

Människor har bott i Soomaa redan under stenåldern.  Över hög ålder och charm av människans verksamhet på denna ort berättar den traditionella ur en trädstam urholkade båten. I Soomaa kan du även lära dig att bygga en sådan.

Soomaa Nationalpark hör till europeiska nationalparkers PAN Park’s nätverk.

Aktiviteter

Uppgifter om visning av sökresultat är angivna i punkt 12 i användarvillkoren.