Tallinn 800

Källa: Kaupo Kalda

Tallinn 800

År 2019 firade Tallinn en viktig årsdag – då var det 800 år sedan staden för första gången omnämndes i skriftliga källor och framträdde på historiens scen. 800 år är en värdig ålder för en vacker medeltida stad och detta är ett bra tillfälle att se tillbaka på dess historia.

De första tecknen på bebyggelse

De tidigaste kända spåren efter bebyggelse på stadens territorium kommer från Keldrimägi vid dåtida Härjapeafloden men det finns inga direkta bevis på någon anknytning till staden. Tallinns äldsta historia kan i stället förknippas med Iru: det fanns en borg och bosättning där under andra hälften av det första årtusendet som blev övergivna i mitten av 1000-talet.

Sedan anlades Lindanise borg (Koluvan i ryska källor) på det nuvarande Dombergets sluttning som tydligen var centret för fornlandskapet Rävala. Detta är en sannolik anledning till det tyska namnet Reval. Under 1200-talet hade borgen ingen fast befolkning utan användes som skydd vid fientliga anfall.

Gamla staden erbjuder spännande aktiviteter

Foto: Mart Vares, Visit Estonia


Handeln på Finska viken blev livligare under 800-900-talet och Tallinns hamnplats blev allt viktigare. I början av det andra årtusendet kunde det finnas tillfälliga bebyggelser av nordiska och ryska köpmän i den nuvarande nedre staden men inga direkta bevis har hittats.

Varje dansk är stolt över sin flagga

Tallinn nämns för första gången i skriftliga källor i samband med korståget av den danske kungen Valdemar Sejr i Nordestland i juni 1219 och är känd främst från Henrik av Lettlands krönika.

Slaget mellan danskar och ester ägde rum på platsen av den blivande Tallinn den 15 juni 1219. Danskarna segrade men det var inte lätt för dem. Enligt legenden vände lyckan till danskarnas fördel efter att den danska flaggan – den röda Dannebrogen med vit kors – föll ned från himlen.

Danske kungens trädgård

Foto: Oliver Moosus, Visit Estonia


Under den tid som följde kom Tallinn under såväl Svärdsriddarordens som Tyska ordens styre. I mitten av 1200-talet antog Tallinn den lybska rätten och räknades bland medeltida tyska handelsstäder.

Den medeltida hansestaden

Vid slutet av samma århundrade slöt Tallinn sig till Hansan och relationer med ryska köpmän, särskilt i Novgorod, blev viktiga. En betydande andel av handeln mellan Västeuropa och Novgorod koncentrerades just här och stadens roll i handeln och politiken av Östersjöns östra del blev ännu större. Storhetstiden för Tallinn som medeltida hansestad var 1400-talet.

En riddares utrustning

Foto: Tatjana Lind, Visit Estonia

Alla av de viktigaste kyrkorna i Tallinn grundades under 1200-talet. Man tror att det även fanns en domskola på Domberget under samma århundrade, även om de första skriftliga källorna om skolan kommer från 1300-talets början. I början av 1400-talet grundades ett birgittinerkloster (Piritaklostret) öster om staden.

Genom historien har Tallinn varit under såväl ryskt som svenskt välde vilket har påverkat stadens utveckling och utseende. På Peter den stores order började man anlägga en krigshamn samt byggde Admiralitetets verkstäder där krigsfartyg byggdes och utrustades.

Utsikt från stadsmuren

Foto: Mart Vares, Visit Estonia


1800-talet kom med nya vindar

1805 grundades de första elementärskolorna och ett provinsgymnasium i Tallinn. 1819 var Tallinn indelad i 7 stadsdelar, förutom förstäder fanns det ca 40 sommarherrgårdar i stadens omgivning.

1870 invigdes Baltiska järnvägen mellan Tallinn och S:t Petersburg som upplivade handeln och fick industrin att utvecklas. Så började Tallinns befolkning att växa under 1800-talet och förstäderna utvidgades. 1888 fick Tallinn ett spårvägsnät, på den tiden med hästspårvagnar.

Till sekelskiftet 1900 hade esternas utbildningsnivå stigit och deras ekonomiska situation förbättrats vilket gav ny livskraft åt den estniska nationella rörelsen. 1906 valdes Voldemar Lender till borgmästare som den första esten i den befattningen.

De båda världskrigen lämnade sina spår på staden, befolkningen minskade och många byggnader skadades i andra världskriget. På efterkrigstiden växte befolkningen emellertid snabbt igen, industrin och produktionen ökade betydligt och nya stadsdelar byggdes.

I Gamla staden finns det alltid något att upptäcka

Foto: Renee Altrov, Visit Estonia


Sedan 1997 är Tallinns Gamla stad upptagen på UNESCOs världsarvslista. Huvudstaden Tallinn är den stad i landet som utvecklas snabbast. Gator förbättras, byggnader uppförs och renoveras, nya köp- och fritidscentra byggs, nya museer och teatrar öppnas. Stadens brokiga kulturliv och kontrastrika stämning, den underbara Gamla staden och de korta avstånden lockar årligen tusentals besökare till Tallinn och alla som kommer gör samma sak - strövar runt i centrala staden och särskilt i Gamla staden. Det är tidvis ojämnt på kullerstensgatorna och ibland tappar man orienteringen för en stund, eftersom gatorna slingrar sig fram i ett asymmetriskt mönster. Att slinka in i butikerna som är fyllda av estniskt hantverk är ett måste. Här finns allt från kläder i linne och stickade plagg i traditionella mönster till glas och smycken att botanisera bland. Det är sällan mer än några steg till närmaste kafé eller restaurang och med de relativt låga priserna har alla möjligheter att njuta av mat och dryck på någon av serveringarna. En del av den gamla stadsmuren finns kvar liksom ett par av försvarstornen som man kan gå in i, bland dem Kiek in de Kök. Att vandra upp till Domberget och låta sig hänföras av utsikten över stadskärnan är också populärt bland turisterna.

Lär dig något nytt

800 år är en lång tid i en stads historia och det krävs ingen större ansträngning för att upptäcka Tallinns historia för den är närvarande överallt i Gamla staden. Vill man ha en gratis historielektion i kompakt format vandrar man längs den 70 meter långa gränden Börsi käik. På plattor bland gatstenarna anges viktiga milstolpar i Estlands historia. Katariina käik är en annan sevärd gränd, ofta utnämnd till den mest bildsköna i Gamla stan. Här finns verkstäder och butiker för konsthantverkare. Vid Rådhustorget kan man slinka in i apoteket som funnits på samma plats sedan år 1422! Flera museer finns i Gamla stan, bland annat Tallinns stadsmuseum, för den som vill lära sig mer. Det är även lätt att ordna en egen upptäcktstur. För den som vill bekanta sig med staden tillsammans med en utbildad guide så finns det olika tematiska historieturer eller varför inte välja en cykeltur. Är du på jakt efter något utöver det vanliga? Kontakta gärna Tales of Reval och boka in dig i deras fördjupade, händelserika medeltida turer. Välkommen!

Den medeltida staden kan upptäckas på olika sätt

Foto: Jaanus Ree,k Visit Estonia


Källa: Tallinn.ee

Uppdaterad senast: 27.05.2020

Tema: Tallinn