Tillbaka

Hamnen Suursadam

I historiska källor har Suursadam omnämnts för första gången som Sääre hamn (Serle Hamn) år 1593. Holländaren Erasmus Jacobson byggde ett större varv i Suursadam runt 1680. I närheten fanns flera kalkbränningsugnar vars produktion exporterades till många Östersjöns hamnar.
År 1848 byggdes här barken ”Hioma” på 358 bruttoton. Den segelbåten var i mitten på 1800-talet Estlands största fartyg. 1854 seglade ”Hioma” som Estlands första båt över ekvatorn och runt Kap Hoorn till Stilla Havet. Hamnens stora magasinhus står under skydd som ett arkitektoniskt minne.


Egenskaper och utrustning
  • Utrustning
  • Informationstavlor
  • WC
  • Tilläggstjänster
  • Utställning