Anrepi mälestusmärk Kärstna Kabelimäel (Anreps Denkmal auf dem Kapellenberg zu Kärstna)

Anrepi mälestusmärk Kärstna Kabelimäel (Anreps Denkmal auf dem Kapellenberg zu Kärstna)

Anrepi mälestusmärk Kärstna Kabelimäel (Anreps Denkmal auf dem Kapellenberg zu Kärstna)

Quelle: Viljandi Turismiinfokeskusse arhiiv